free html5 templates

Psychoterapeutická poradna
Hradec Králové
PhDr. Tomáš Komárek

Individuální psychoterapeutické poradenství

Ve své praxi se stále ještě setkávám s předsudkem, že „normální“ člověk k psychologovi nechodí, protože psycholog je tady hlavně pro psychicky nemocné lidi. To pak vede klienty k tomu, že odsouvají vyhledání pomoci až do chvíle, kdy jim dochází síly, trpí dlouhodobě úzkostmi, nespokojeností ve vztahu, depresí, konflikty v rodině. Za psychologem ale přeci nepůjdou, protože „nejsou blázni“. Je to škoda, protože většina mých klientů jsou lidé, kteří trpí starostmi a strastmi, která nepatří přímo mezi psychická onemocnění, ale brání jim v prožívání pocitu životní spokojenosti a radosti. Je proto dobré překonat obavy a odhodlat se zavolat nebo napsat. Možná zjistíte, že nejste sami, komu není dobře, a že je možné žít spokojenější život.

Při práci s dospělými se nejčastěji setkávám s tématy rodinných a partnerských vztahů. Časté jsou také emoční obtíže (deprese, úzkosti, panické ataky), problémy v sociálních vztazích, pracovní oblasti, pocity méněcennosti, osamělosti, ztráty sebevědomí, vyčerpanosti apod. 

Psychoterapeutické poradenství pro páry

Partnerský vztah je jedním z podstatných zdrojů našeho pocitu životní spokojenosti a radosti, vytváří ale také možnosti vzájemných nepochopení, zranění, míjení, zklamání. Psychoterapeutické poradenství pro páry je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohu mluvit o věcech, které jinde nejsem schopen nebo nechci sdílet. Partneři si ozřejmují a vymezují, co je vede k tomu, aby byli spolu, co je spojuje, ale také, co je rozděluje. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi, vzájemném odcizení nebo jen pocitu stagnace a hledají cestu, jak zlepšit vztah a žít spokojenější partnerský život (nebo se naopak kultivovaně rozejít).
Mobirise

Vzdělání a praxe

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

S psychologií jsem se poprvé setkal při mých studiích na Akademii múzických umění v Praze, kde jsem studoval u prof. Ivana Vyskočila autorskou tvorbu a pedagogiku. Samotnou psychologii jsem později vystudoval na Filozofické fakultě UK, včetně doktorského studia se zaměřením na sociální psychologii. Hlavním milníkem v mé cestě k terapeutické práci byl pětiletý výcvik v gestalt terapii v pražském institutu IVGT. Zabývám se také psychologickým koučováním (jsem absolventem výcviku v koučování u Radvana Bahbouha).

Terapeutické dovednosti jsem si dále rozšiřoval v různých kurzech a seminářích (výcvik v terapii partnerského vztahu, výcvik v krizové intervenci, kurz zvládání vzteku, postgraduální studium terapie dětí a adolescentů a další).

Vedle soukromé poradenské praxe se dlouhodobě zabývám školní problematikou. Pracuji jako školní psycholog na SŠ, působím na školách jako mentor a lektor, učím budoucí učitele psychologii na Univerzitě Hradec Králové.

Pracuji pod supervizí Mgr. Dariny Fialové.

Cena

  • Individuální sezení (50-60 min) 600 Kč
  • Individuální sezení pro studenty 500 Kč
  • Párová konzultace (50-60 min) 700 Kč

Podmínky

  • Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami - klient hradí služby přímou platbou po skončení konzultace.
  • Jedno sezení trvá 50-60 minut.
  • Intenzita setkávání není předem daná - vychází ze vzájemné dohody a aktuálních potřeb klienta.
  • Dohodnutý termín je závazný pro obě strany. Klient se může odhlásit z domluveného termínu do 18 hodin předcházejícího dne. V opačném případě hradí plnou cenu zmeškaného sezení.
Mobirise
PhDr. Tomáš Komárek

Adresa pracoviště:
Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Kontakt

605 978 170
mail.tomas@seznam.cz

IČO: 01496859 

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek