Psychoterapeutická poradna
Hradec Králové
PhDr. Tomáš Komárek

Individuální psychoterapeutické poradenství

Ve své praxi se stále ještě setkávám s předsudkem, že „normální“ člověk k psychologovi nechodí, protože psycholog je tady hlavně pro psychicky nemocné lidi. To pak vede klienty k tomu, že odsouvají vyhledání pomoci až do chvíle, kdy trpí úzkostmi, depresí, konflikty ve vztazích apod. Je to škoda, protože naprostá většina mých klientů nejsou lidé s psychiatrickou diagnózou. Jsou to lidé se starostmi a strastmi, které nepatří mezi psychická onemocnění, ale brání jim v prožívání pocitu životní spokojenosti a radosti. Zkuste proto překonat pochybnosti, obavy a zavolejte nebo napište. Možná zjistíte, že je možné žít spokojenější život. Nikdy není pozdě. 

V individuální terapii se nejčastěji zabýváme těmito tématy:

 • vztah k partnerovi, rodičům, rodinným příslušníkům
 • emoční obtíže - depresivní stavy, úzkosti, panické ataky, nezvladatelný vztek
 • problémy v sociálních vztazích a na pracovišti
 • nedořešená traumata z minulosti
 • problémy v sexuální oblasti
 • psychosomatické obtíže (např. nejrůznější bolesti bez somatického nálezu)
 • pocity méněcennosti, osamělosti, vyčerpanosti apod.

Párová terapie a poradenství

Partnerský vztah je jedním z podstatných zdrojů našeho pocitu životní spokojenosti a radosti. Může se ale také stát zdrojem vzájemných nepochopení, zranění, zklamání. Manželská nebo partnerská terapie je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohou partneři mluvit o věcech, které jinde nejsou schopni sdílet. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi, vzájemném odcizení nebo jen pocitu stagnace a hledají cestu, jak zlepšit svůj vztah a žít spokojenější partnerský život (nebo se naopak kultivovaně rozejít).

manzelska-partnerska-poradna.cz

On–line konzultace 

Videokonzultace je vhodná pro krátkodobé poradenství, pokud není z různých důvodů možné osobní setkání.

Podmínkou pro on-line konzultaci je vhodné vybavení na straně klienta - PC nebo notebook s kamerou (chytrý telefon) a stabilní připojení k internetu. Pro hovor používám program Zoom (případně Skype). Platba za on-line konzultaci probíhá předem převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi po té, co domluvíme telefonicky termín konzultace).

Mobirise

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

S psychologií jsem se poprvé setkal během mého studia na Akademii múzických umění v Praze, kde jsem studoval u prof. Ivana Vyskočila autorskou tvorbu a pedagogiku. Samotnou psychologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě UK (PhDr.), včetně doktorského studia se zaměřením na sociální psychologii (Ph.D.). V psychologické oblasti jsem pracoval v ambulanci klinické psychologie u Mgr. Jany Cozlové, několik let jako školní psycholog v ZŠ i SŠ, šest let jsem učil psychologické disciplíny na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jsem lektorem integrativního psychoterapeutického výcviku Instep. Společně s Mgr. Darinou Fialovou vedu psychoterapeutické skupiny.

Jsem členem profesní organizace psychoterapeutů v České republice (www.czap.cz).

absolvované výcviky, kurzy, semináře:
•  pětiletý výcvik v gestalt terapii (IVGT, Praha)
•  výcvik v psychologickém koučování
•  kurz psycholog ve zdravotnictví (PVSPS, s.r.o.)
•  psychoterapie partnerského vztahu (Jan Knop, Marie Zemanová)
•  výcvik v krizové intervenci
•  kurz zvládání vzteku
•  postgraduální studium psychoterapie dětí a adolescentů a další

Služby a ceny

Individuální psychoterapeutické poradenství — 800 Kč / sezení

Partnerská terapie — 800 Kč / sezení
Bližší informace o manželské a partnerské terapii najdete na mých stránkách: manzelska-partnerska-poradna.cz

On–line konzultace — 800 Kč / hod.
Podmínkou pro on-line konzultaci je vhodné vybavení na straně klienta (PC nebo notebook s kamerou). Důležité je stabilní připojení k internetu. Pro hovory používám program Zoom nebo Skype.

Cena pro studenty prezenční formy studia VŠ (do 25 let) — 700 Kč / hod

Ostatní služby
V rámci psychologické praxe nabízím lektorování, mentoring a supervize pro soukromé i státní subjekty. Cena je individuální a odvíjí se od rozsahu a druhu zakázky.

Jak se objednat?

 • Termín schůzky si klient rezervuje telefonicky předem na tel. čísle 605 978 170. Pokud mě kontaktujete emailem, napište mi prosím, o jaké pracoviště máte zájem – působím v Hradci Králové a v Trutnově.
 • Před první konzultací obdrží klient po telefonickém objednání termínu emailem fakturu s platebními údaji, kterou uhradí nejpozději ke dni splatnosti. Pokud klient neuhradí fakturu ke dni splatnosti, dohodnutý termín se ruší.
 • V případě, že klient konzultaci zruší nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem, bude mu vrácena celá částka na jeho účet. Pokud zruší konzultaci méně než 24 hodin před dohodnutým termínem nebo bez omluvy nepřijde, platba za konzultaci se nevrací.
 • Při dalších sezeních je možná úhrada v hotovosti po skončení sezení nebo bezhotovostně převodem na účet před každou konzultací.
 • Délka jedné konzultace je 50 - 55 minut.
Mobirise
PhDr. Tomáš Komárek

Adresa pracoviště:
Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Kontakt

605 978 170
mail.tomas@seznam.cz
IČO: 01496859 
č.ú.: 2100466771/2010

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek

Made with Mobirise website themes