Vážení klienti, bohužel mám v současnosti (červenec 2021) naplněnou kapacitu a nemohu vám nabídnout volný termín. Nové termíny se pravděpodobně uvolní až v druhé polovině srpna. Do té doby, prosím, kontaktujte některého z mých kolegů. TK

Psychoterapeutická poradna
Hradec Králové
PhDr. Tomáš Komárek

Individuální psychoterapeutické poradenství

Ve své praxi se stále ještě setkávám s předsudkem, že „normální“ člověk k psychologovi nechodí, protože psycholog je tady hlavně pro psychicky nemocné lidi. To pak vede klienty k tomu, že odsouvají vyhledání pomoci až do chvíle, kdy trpí úzkostmi, depresí, konflikty ve vztazích apod. Je to škoda, protože naprostá většina mých klientů nejsou lidé s psychiatrickou diagnózou. Jsou to lidé se starostmi a strastmi, které nepatří mezi psychická onemocnění, ale brání jim v prožívání pocitu životní spokojenosti a radosti. Zkuste proto překonat pochybnosti, obavy a zavolejte nebo napište. Možná zjistíte, že je možné žít spokojenější život. Nikdy není pozdě. 

V individuální terapii se nejčastěji zabýváme těmito tématy:

 • vztah k partnerovi, rodičům, rodinným příslušníkům
 • emoční obtíže - depresivní stavy, úzkosti, panické ataky, nezvladatelný vztek
 • problémy v sociálních vztazích a na pracovišti
 • nedořešená traumata z minulosti
 • problémy v sexuální oblasti
 • psychosomatické obtíže (např. nejrůznější bolesti bez somatického nálezu)
 • pocity méněcennosti, osamělosti, vyčerpanosti apod.

Párová terapie a poradenství

Partnerský vztah je jedním z podstatných zdrojů našeho pocitu životní spokojenosti a radosti. Může se ale také stát zdrojem vzájemných nepochopení, zranění, zklamání. Manželská nebo partnerská terapie je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohou partneři mluvit o věcech, které jinde nejsou schopni sdílet. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi, vzájemném odcizení nebo jen pocitu stagnace a hledají cestu, jak zlepšit svůj vztah a žít spokojenější partnerský život (nebo se naopak kultivovaně rozejít).

manzelska-partnerska-poradna.cz

On–line konzultace 

Videokonzultace je vhodná pro krátkodobé poradenství, pokud není z různých důvodů možné osobní setkání.

Podmínkou pro on-line konzultaci je vhodné vybavení na straně klienta - PC nebo notebook s kamerou (chytrý telefon) a stabilní připojení k internetu. Pro hovor používám program Zoom (případně Skype). Platba za on-line konzultaci probíhá předem převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi po té, co domluvíme telefonicky termín konzultace).

Mobirise

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

S psychologií jsem se poprvé setkal během mého studia na Akademii múzických umění v Praze, kde jsem studoval u prof. Ivana Vyskočila autorskou tvorbu a pedagogiku. Samotnou psychologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě UK (PhDr.), včetně doktorského studia se zaměřením na sociální psychologii (Ph.D.). V psychologické oblasti jsem pracoval v ambulanci klinické psychologie u Mgr. Jany Cozlové, několik let jako školní psycholog v ZŠ i SŠ, šest let jsem učil psychologické disciplíny na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jsem lektorem integrativního psychoterapeutického výcviku Instep. Společně s Mgr. Darinou Fialovou vedu psychoterapeutické skupiny.

Jsem členem profesní organizace psychoterapeutů v České republice (www.czap.cz).

absolvované výcviky, kurzy, semináře:
•  pětiletý výcvik v gestalt terapii (IVGT, Praha)
•  výcvik v psychologickém koučování
•  kurz psycholog ve zdravotnictví (PVSPS, s.r.o.)
•  psychoterapie partnerského vztahu (Jan Knop, Marie Zemanová)
•  výcvik v krizové intervenci
•  kurz zvládání vzteku
•  postgraduální studium psychoterapie dětí a adolescentů a další

Služby a ceny

Individuální psychoterapeutické poradenství — 700 Kč

V případě, že klient tuší nebo ví, že je jeho problém hlubší povahy a pravděpodobně bude potřeba více setkání, domlouváme na úvodní schůzce dopředu více termínů (většinou tři až pět) a začínáme dlouhodobější spolupráci.

Frekvence setkávání je zpravidla jedno sezení za týden, vycházíme ale ze vzájemné dohody a časových možností obou stran. Celková délka psychoterapeutického poradenství není předem daná, důležité je, aby klientovi spolupráce dávala smysl. 

Párová konzultace 

Více informací naleznete zde
manzelska-partnerska-poradna.cz

On–line konzultace — 700 Kč / hod.

Podmínkou pro on-line konzultaci je vhodné vybavení na straně klienta - PC nebo notebook s kamerou (chytrý telefon) a stabilní připojení k internetu. Pro hovor používám program Zoom (případně Skype). Platba za on-line konzultaci probíhá předem převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi po té, co domluvíme telefonicky termín konzultace). 

Ostatní služby

V rámci psychologické praxe nabízím lektorování, mentoring a koučování pro soukromé i státní subjekty. Cena je individuální a odvíjí se od rozsahu a druhu zakázky.

Podmínky

 • Délka jedné konzultace je 50 - 55 minut.
 • Termín schůzky si klient objednává telefonicky předem na mém tel čísle 605 978 170.
 • Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami - klienti hradí služby přímou platbou po skončení konzultace.
 • Dohodnutý termín je závazný pro obě strany. Klient se může odhlásit z domluveného termínu do 18 hodin předcházejícího dne. V opačném případě hradí plnou cenu zmeškaného sezení.
Mobirise
PhDr. Tomáš Komárek

Adresa pracoviště:
Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Kontakt

605 978 170
mail.tomas@seznam.cz
IČO: 01496859 

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek

Mobirise page software - Visit site